Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 4. februar 2016 - Strasbourg

15. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- List of candidates for the replacement of seven members of the European Food Safety Authority's Management Board, as approved by the Commission on 6 January 2016 (LIMITE) (05359/2016 - C8-0016/2016 – 2016/0802(NLE))

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih.

posredovano

pristojni :

ENVI

- Predlog sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Švedske v skladu s členom9 Sklepa Sveta (EU) 2015/1523 in členom 9 Sklepa Sveta (EU)2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav (COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Selection of the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO) (N8-0012/2016 - C8-0019/2016 – 2016/0901(NLE))

Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih.

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT, IMCO, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, JURI, INTA

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o sodelovanju Rusije v boj proti Daišu v Siriji (B8-0001/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o tveganjih, ki izhajajo iz močno povečanega uvoza necertificiranega mleka z dolgim rokom trajanja, ki škoduje izdelkom italijanskega porekla (B8-0003/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o migracijski politiki Evropske unije (B8-0004/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Sophie Montel. Predlog resolucije o postopni prepovedi izvajanja testov za odkrivanje raka na glodavcih (B8-0005/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Sophie Montel. Predlog resolucije o spodbujanju prostovoljskega dela (B8-0006/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o prekoračitvi pristojnosti Evropske komisije (B8-0007/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Dominique Martin in Sophie Montel. Predlog resolucije o pomoči brezdomcem v Evropski uniji (B8-0008/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvzetju upravljanja vodnih virov iz pravil notranjega trga (B8-0009/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o koncentraciji medijev (B8-0010/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o opustitvi projekta evropske evidence podatkov o letalskih potnikih (B8-0011/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o statusu napotenih delavcev (B8-0012/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti gorskih ekosistemov (B8-0013/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prepovedi prodaje izvedenih finančnih instrumentov in podrejenih obveznic pri bančnih okencih (B8-0014/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o boljšem evropskem usklajevanju ob morebitnih kemičnih in bakterioloških napadih (B8-0015/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu razdeljevanja sadja in mleka v šolah (B8-0016/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o kontrolah na področju ponarejanja živil (B8-0017/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o tajnosti pogajanj TTIP (B8-0018/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o stališčih Turčije glede vprašanja Sirije (B8-0019/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o predlogu Organizacije združenih narodov, da bi Evropa do leta 2050 sprejela 50 milijonov migrantov (B8-0020/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o odpravi kvot za sladkor (B8-0021/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ekološki katastrofi v Braziliji in morebitnih posledicah za Evropo (B8-0022/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori akvakulture v Benečiji (B8-0023/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nevarnosti islamskih teroristov na italijanskih in evropskih letališčih (B8-0024/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prekinitvi sankcij zoper Rusijo (B8-0025/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o posledicah ruskega embarga za izvoz blaga, proizvedenega v Venetu (B8-0026/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prepovedi praznovanja božiča v Državi Brunej (B8-0027/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi stalne delovne skupine za revščino otrok (B8-0028/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o novih načinih oskrbe bolnih otrok (B8-0029/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o potrebi po sprejetju ustreznih izravnalnih ukrepov za zmanjšanje tveganj v zvezi z liberalizacijo pravic do zasaditve (B8-0030/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o prisotnosti teroristov v tokovih migrantov (B8-0031/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o priporočilih z 21. zasedanja konference pogodbenic, ki jih je sprejela Evropska unija (B8-0032/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o novem prostotrgovinskem območju ASEAN (B8-0033/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o pripombah Evropske komisije v zvezi z novo vlado Poljske (B8-0034/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomembnosti posamezniku prilagojene prehrane (B8-0035/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o povezovanju multinacionalnih naftnih družb in Evropske komisije v okviru čezatlantskih pogajanj (B8-0036/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o recikliranju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) (B8-0037/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o naložbah zasebnega sektorja v raziskave in razvoj (B8-0038/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varovanju zdravja in boju proti zračnemu onesnaževanju (B8-0039/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi zakonodaje Unije o začasni izposoji umetniških del, ki niso razstavljena (B8-0046/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o morebitnih sankcijah proti Poljski (B8-0047/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o severnokorejskem jedrskem poskusu (B8-0048/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o nemški migracijski politiki (B8-0049/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o varnosti evropskih državljanov (B8-0070/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Franz Obermayr. Predlog resolucije za boljšo razvrstitev razredov energetske učinkovitosti (B8-0071/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o varstvu sirske dediščine (B8-0072/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand in Matteo Salvini, v imenu skupine ENF. Predlog resolucije o usmrtitvi šejka Nimr Al Nimra (B8-0073/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o varstvu evropskih potrošnikov pred gensko spremenjenimi vrstami rib, zlasti lososa (B8-0074/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

INTA

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o zaščiti malih in srednjih podjetij v ribiški proizvodnji in proizvodnji akvakulture (B8-0075/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

- Angel Dzhambazki. Predlog resolucije o usmrtitvi verskega voditelja Nimr Al Nimra (B8-0076/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vzpostavitvi evropske strategije za pomoč obolelim za alzheimerjem (B8-1425/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o preplahu glede rdečega in predelanega mesa, ki ga je sprožila izjava Svetovne zdravstvene organizacije (B8-1426/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Predlog resolucije o uvedbi ločenih sodniških mnenj na Sodišču Evropske unije (B8-1427/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

- Lorenzo Fontana, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch in Branislav Škripek. Predlog resolucije o potrebi po posebni pomoči za krščanske begunce (B8-1428/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Stefan Eck in Anja Hazekamp. Predlog resolucije o obvezni uporabi validiranih alternativ preskušanju na živalih (B8-1429/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o svetovnem dnevu boja proti korupciji (B8-1430/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o poplavni ogroženosti (B8-1431/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o lokalnih pobudah za podnebje (B8-1432/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o depresiji (B8-1433/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o škodi, ki jo označbi Made in Italy povzroča nesorazmerno povečanje uvoza oljčnega olja iz Tunizije (B8-1434/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o odnosih s Turčijo (B8-1435/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o določenih vidikih organizacije delovnega časa v zdravstvenem in bolnišničnem sektorju (B8-1436/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ishemični bolezni srca (B8-1437/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju spletnih nakupov (B8-1438/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o slepoti in očesnih boleznih (B8-1439/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o prehranskih alergijah (B8-1440/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbudah za javno mobilnost v boju proti onesnaženosti evropskih mest s smogom (B8-1441/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o programu pobud za boj proti pomanjkanju vitamina D pri evropskih otrocih (B8-1442/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o svetovnem dnevu človekovih pravic (B8-1443/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o psoriatičnem artritisu (B8-1444/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o smrtih zaradi azbesta v Italiji (B8-1445/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o tem, da mora EU nujno zavzeti stališče glede Turčije v luči turške sestrelitve ruskega lovca 24. novembra (B8-1446/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nadzornih ukrepih za zaustavitev prodaje kitajskega riža, ki vsebuje plastiko in močno ogroža zdravje evropskih državljanov (B8-1447/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov