Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. februar 2016 - Strasbourg

16. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Udvalgshenvisninger

JURI (forretningsordenens artikel 40)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D042120/03 - - 2015/2988(RPS))
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 40)

CULT

- Oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
henvist til kor. udv. : REGI
rådg.udv.: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik