Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. helmikuuta 2016 - Strasbourg

16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 40 artikla)

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (D042120/03 - 2015/2988(RPS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO, JURI (työjärjestyksen 40 artikla)

CULT-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : REGI
lausuntoa varten: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö