Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris - Strasbūra

16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

JURI komiteja (Reglamenta 40. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (D042120/03 - 2015/2988(RPS))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO, JURI (Reglamenta 40. pants)

CULT komiteja

- Strukturālo reformu atbalsta programmas izveide laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: : REGI
atzinums: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE

Juridisks paziņojums - Privātuma politika