Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg

16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie JURI (artikel 40 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat betreft innoverende technologieën ter beperking van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen (D042120/03 - 2015/2988(RPS))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO, JURI (artikel 40 van het Reglement)

Commissie CULT

- Vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
verwezen naar ten principale: : REGI
advies: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid