Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg

16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie komisjom

komisja JURI (art. 40 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS))
odesłano komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO, JURI (art. 40 Regulaminu)

komisja CULT

- Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
odesłano komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności