Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 februari 2016 - Strasbourg

16. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

JURI-utskottet

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (D042120/03 - - 2015/2988(RPS))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI
rådgivande utskott: IMCO, JURI (art40)

CULT-utskottet

- Inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : REGI
rådgivande utskott: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy