Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 4 februari 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Humanitaire situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Samenstelling Parlement
 5.Insulaire gebieden (debat)
 6.De rol van lokale en regionale autoriteiten in de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) (debat)
 7.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
7.1.De mensenrechtensituatie op de Krim, met name van de Krim-Tataren
  
7.2.Bahrein: het geval Mohammed Ramadan
  
7.3.De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong
 8.Stemmingen
  
8.1.De mensenrechtensituatie op de Krim, met name van de Krim-Tataren (stemming)
  
8.2.Bahrein: het geval Mohammed Ramadan (stemming)
  
8.3.De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong (stemming)
  
8.4.Voortgangsverslag 2015 over Servië (stemming)
  
8.5.Europees integratieproces van Kosovo (stemming)
  
8.6.Situatie in Libië (stemming)
  
8.7.Insulaire gebieden (stemming)
  
8.8.De rol van lokale en regionale autoriteiten in de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) (stemming)
  
8.9.Humanitaire situatie in Jemen (stemming)
  
8.10.Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 13.Spoorweginfrastructuur en overheidsdiensten in de macroregio Donau en de Adriatische macroregio (debat)
 14.Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (debat)
 15.Ingekomen stukken
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (280 kb) Presentielijst (59 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (705 kb) 
 
Notulen (288 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (32 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (53 kb) 
 
Notulen (300 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (370 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (922 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid