Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja humanitarna w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 3.Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (złożone projekty rezolucji)
 4.Skład Parlamentu
 5.Regiony wyspiarskie (debata)
 6.Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (debata)
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
7.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich
  
7.2.Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana
  
7.3.Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu
 8.Głosowanie
  
8.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich (głosowanie)
  
8.2.Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana (głosowanie)
  
8.3.Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu (głosowanie)
  
8.4.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (głosowanie)
  
8.5.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (głosowanie)
  
8.6.Sytuacja w Libii (głosowanie)
  
8.7.Regiony wyspiarskie (głosowanie)
  
8.8.Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (głosowanie)
  
8.9.Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)
  
8.10.Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 13.Infrastruktura kolejowa i usługi publiczne w makroregionie Dunaju i makroregionie adriatyckim (debata)
 14.Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (debata)
 15.Składanie dokumentów
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (280 kb) Lista obecności (59 kb)    Wyniki głosowań imiennych (705 kb) 
 
Protokół (303 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (33 kb) Wyniki głosowań imiennych (54 kb) 
 
Protokół (304 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (566 kb) Wyniki głosowań imiennych (923 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności