Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Humanitárna situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)
 3.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (predložené návrhy uznesení)
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Podmienky ostrovnej povahy (rozprava)
 6.Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
7.1.Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov
  
7.2.Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána
  
7.3.Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu
 8.Hlasovanie
  
8.1.Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (hlasovanie)
  
8.2.Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána (hlasovanie)
  
8.3.Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu (hlasovanie)
  
8.4.Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (hlasovanie)
  
8.5.Proces integrácie Kosova do EÚ (hlasovanie)
  
8.6.Situácia v Líbyi (hlasovanie)
  
8.7.Podmienky ostrovnej povahy (hlasovanie)
  
8.8.Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (hlasovanie)
  
8.9.Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)
  
8.10.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Pozície Rady v prvom čítaní
 13.Železničná infraštruktúra a verejné služby v podunajskom a jadranskom makroregióne (rozprava)
 14.Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (rozprava)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (279 kb) Prezenčná listina (59 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (705 kb) 
 
Zápisnica (300 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (30 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (54 kb) 
 
Zápisnica (300 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (550 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (990 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia