Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβάσεις

—   Luke Ming Flanagan επί προσωπικού ζητήματος σχετικά με την παρέμβασή του της 3 Φεβρουαρίου 2016 (ο Πρόεδρος απαντά ότι το ζήτημα θα εξεταστεί)·

—   Ioan Mircea Paşcu σχετικά με την κατάσταση της ελευθερίας έκφρασης στη Ρουμανία·

—   Martina Anderson, για να ζητήσει στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να παρέμβει υπέρ ενός Παλαιστίνιου δημοσιογράφου, υπό κράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών ή δίκης, που πραγματοποιεί απεργία πείνας για 92 ημέρες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου