Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
Volledige verslagen

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord werd gevoerd door:

—   Luke Ming Flanagan, over een persoonlijk feit in verband met zijn betoog van 3 februari 2016 (de Voorzitter antwoordt dat de kwestie zal worden onderzocht);

—   Ioan Mircea Paşcu, over de situatie omtrent de vrijheid van meningsuiting in Roemenië;

—   Martina Anderson, om de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te vragen tussenbeide te komen voor een Palestijnse journalist die zonder aanklacht of proces wordt vastgehouden en momenteel al 92 dagen in hongerstaking is.

Juridische mededeling - Privacybeleid