Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela

3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
Pełne sprawozdanie

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Wystąpienia

—   Luke Ming Flanagan w związku ze sprawą natury osobistej dotyczącą jego wystąpienia dnia 3 lutego 2016 r. (Przewodniczący odpowiedział, że sprawa ta zostanie rozpatrzona);

—   Ioan Mircea Paşcu w sprawie sytuacji w zakresie swobody wypowiedzi w Rumunii;

—   Martina Anderson, zwracając się do wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z wnioskiem o interwencję w sprawie palestyńskiego dziennikarza, przetrzymywanego bez postawienia mu zarzutów oraz bez procesu i prowadzącego obecnie strajk głodowy od 92 dni.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności