Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel

4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Tsjechische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Jaromír Kohlíček tot lid van het Parlement, ter vervanging van Miloslav Ransdorf, met ingang van 4 februari 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Jaromír Kohlíček, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid