Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος των Ομάδων S&D και ALDE, το Κοινοβούλιο επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή ITRE: Carolina Punset

επιτροπή REGI: Jens Nilsson αντί του Anna Hedh

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Carolina Punset

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου