Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 24. veljače 2016. - Bruxelles

6. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Komisije, Europskog revizorskog suda i europskog nadzornika za zaštitu podataka

- Prijedlog izmjene plana radnih mjesta - Europski nadzornik za zaštitu podataka - dio IX. - financijska godina 2016. (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 2/2016.-Odjeljak III - Komisija (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 3/2016.-Odjeljak III - Komisija (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog izmjene plana radnih mjesta - Europski revzorski sud - financijska godina 2016. (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (preinaka) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA - izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (preinaka) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2014. (2015/2115(INI)) - ECON - izvjestitelj: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA - izvjestiteljica: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Izvješće o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2016. (2015/2256(INI)) - IMCO - izvjestiteljica: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća kojom se Republika Austrija ovlašćuje za potpisivanje i ratifikaciju Haške konvencije od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, a Republika Malta za pristupanje toj Konvenciji u interesu Europske unije (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI - izvjestitelj: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Izvješće o preporuci za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. srpnja 1995., sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 27. rujna 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 29. studenoga 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o tumačenju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica putem odlučivanja Suda Europskih zajednica o prethodnim pitanjima i Drugom protokolu od 19. lipnja 1997., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine (2015/2231(INI)) - PETI - izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Izvješće o učenju o EU-u u školama (2015/2138(INI)) - CULT - izvjestitelj: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država(kodificirani tekst) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI - izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN - izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Republike San Marina o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON - izvjestiteljica: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass koji je podnijela Belgija) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2016. godinu (2015/2285(INI)) - ECON - izvjestiteljica: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2016. (2015/2330(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti