Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. február 24., Szerda - Brüsszel

6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Bizottság, az Európai Számvevőszék, és az európai adatvédelmi biztos

- Javaslat a létszámterv módosítására – Európai adatvédelmi biztos – IX. szakasz – 2016-os pénzügyi év (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 2/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 3/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a létszámterv módosítására – Európai Számvevőszék – 2016-os pénzügyi év (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Jelentés a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Jelentés az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentéséről (2015/2115(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Jelentés a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló rendeletről (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Jelentés az egységes piacnak a 2016-os európai szemeszter keretében történő irányításáról (2015/2256(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Ajánlás az Osztrák Köztársaságnak és Máltának az Európai Unió érdekében a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldi kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i Hágai Egyezmény aláírására és ratifikálására, illetve az ahhoz történő csatlakozásra irányuló felhatalmazásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Jelentés Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt, 1996. szeptember 27-i jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. november 29-i jegyzőkönyvhöz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Jelentés az európai ombudsman 2014. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2015/2231(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Jelentés az európai uniós ismeretek iskolai elsajátításáról (2015/2138(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Jelentés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Jelentés a kikötői szolgáltatások piacára való bejutását és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Jelentés az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass” referenciaszámú kérelme) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés (2015/2285(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2015/2330(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat