Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 24 ta' Frar 2016 - Brussell

6. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kummissjoni, mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

- Proposta għal modifika tal-pjan ta' stabbiliment - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data - Taqsima IX - Sena Finanzjarja 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 2/2016 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 3/2016 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal modifika tal-pjan ta' stabbiliment - Il-Qorti tal-Awdituri - Sena Finanzjarja 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati AKP previsti fi ftehimiet li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (riformulazzjoni) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali (riformulazzjoni). (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali għall-2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (2015/2115(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għar-Repubblika tat-Tuneżija (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Rapport dwar il-governanza tas-Suq Uniku fl-ambitu tas-Semestru Ewropew 2016 (2015/2256(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-Notifika barra l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni Ewropea (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tas-26 ta’ Lulju 1995, imfassla abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tas-27 ta’ Settembru 1996, imfassal abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall- Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il- Protokoll tad-29 ta’ Novembru 1996, imfassal abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-interpretazzjoni, abbażi ta’ sentenzi preliminarji, mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, u t-Tieni Protokoll tad-19 ta’ Ġunju 1997, imfassal abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall- Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2014 (2015/2231(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Rapport dwar It-tagħlim tal-UE fl-iskejjel (2015/2138(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dazji doganali addizzjonali fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerika (kodifikazzjoni) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas fuq l-aċċess għas-suq ta’ servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll ta' Emenda għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' San Marino li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil taħt forma ta' ħlas ta' mgħaxijiet (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2013/007 BE/Hainaut-Namur Glass, ippreżentata mill-Belġju) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (2015/2285(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (2015/2330(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Avviż legali - Politika tal-privatezza