Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 februarie 2016 - Bruxelles

6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Comisie, Curtea de Conturi a Comunităților Europene și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor:

- Propunere de modificare a schemei de personal - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - Secțiunea IX - exercițiul financiar 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 2/2016 - Sectiunea III - Comisie (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 3/2016 - Sectiunea III - Comisie (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de modificare a schemei de personal - Curtea de Conturi - exercițiul financiar 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (reformare) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON - Raportor: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 (2015/2115(INI)) - ECON - Raportor: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA - Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016 (2015/2256(INI)) - IMCO - Raportoare: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI - Raportor: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și la al doilea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE - Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2014 (2015/2231(INI)) - PETI - Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Raport referitor la cunoașterea UE în școală (2015/2138(INI)) - CULT - Raportor: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN - Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON - Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, prezentată de Belgia) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG - Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 (2015/2285(INI)) - ECON - Raportoare: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 (2015/2330(INI)) - EMPL - Raportoare: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate