Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2016 - Bryssel

7. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000010/2016) Bart Staes ja José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)

—   (O-000014/2016) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)

—   (O-000015/2016) Marco Valli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)

—   (O-000016/2016) Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)

—   (O-000017/2016) Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)

—   (O-000018/2016) Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)

—   (O-000019/2016) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö