Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. vasario 24 d. - Briuselis

7. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000010/2016), kurį pateikė Bart Staes ir José Bové Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), kurį pateikė Ingeborg Gräßle ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu,Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP))(B8-0110/2016);

—(O-000015/2016), kurį pateikė Marco Valli ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP))(B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), kurį pateikė Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP))(B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), kurį pateikė Michael Theurer ALDE frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), kurį pateikė Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016), kurį pateikė Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016) .

Teisinė informacija - Privatumo politika