Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2016 - Bryssel

9. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

—   muutospöytäkirja säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevaan Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan väliseen sopimukseen

—   pöytäkirja Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

—   pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta neljän vuoden ajanjaksoksi

—   muutospöytäkirja säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehtyyn, Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimukseen

—   Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

—   Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus

—   Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

—   Euroopan unionin ja Tongan kuningaskunnan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

—   Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

______________

*   Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö