Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela

9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

—   protokół zmieniający do umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek;

—   protokół ustanawiający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a rządem Danii i rządem lokalnym Grenlandii z drugiej strony;

—   protokół ustalający na okres czterech lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską;

—   protokół zmieniający do umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek;

—   umowa między Unią Europejską a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

—   umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony;

—   umowa między Unią Europejską a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

—   umowa między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

—   układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem*, z drugiej strony.

______________

*   Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności