Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. února 2016 - Brusel

11. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - lhůta: 20. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - lhůta: 17. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - lhůta: 5. května 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - lhůta: 13. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o anorganické amonné soli (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - lhůta: 17. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - lhůta: 17. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití potravinářských přídatných látek v potravinářských kaseinátech (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - lhůta: 20. dubna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny propionové – propionanů (E 280 – 283) v tortillách (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - lhůta: 19. dubna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - lhůta: 19. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - lhůta: 20. dubna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí