Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 24. veljače 2016. - Bruxelles

11. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - rok: 20. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu azbestnih vlakana (krizotila) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - rok: 17. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - rok: 5. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - rok: 13. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu anorganskih amonijevih soli (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - rok: 17. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - rok: 17. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe prehrambenih aditiva u jestivim kazeinatima (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - rok: 20. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe propionske kiseline – propionata (E 280 – 283) u tortiljama (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - rok: 19. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - rok: 19. svibnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih aromatičnih tvari (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - rok: 20. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti