Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. vasario 24 d. - Briuselis

11. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV priedas (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - terminas: 20 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl asbesto pluoštų (chrizotilo) iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo nuostatos (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - terminas: 17 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - terminas: 5 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo derinant prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - terminas: 13 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl neorganinių amonio druskų įtraukimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - terminas: 17 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - terminas: 17 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl maisto priedų naudojimo valgomuosiuose kazeinatuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - terminas: 20 Balandžio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl propiono rūgšties ir propionatų (E 280–283) naudojimo tortilijose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - terminas: 19 Balandžio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - terminas: 19 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - terminas: 20 Balandžio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika