Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 24. februāris - Brisele

11. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - termiņš: 2016. gada 20. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz azbesta šķiedrām (krizotilu) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - termiņš: 2016. gada 17. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE, IMCO.

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - termiņš: 2016. gada 5. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - termiņš: 2016. gada 13. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: IMCO.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz neorganiskajiem amonija sāļiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - termiņš: 2016. gada 17. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE, IMCO.

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - termiņš: 2016. gada 17. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz pārtikas piedevu lietošanu pārtikas kazeinātos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - termiņš: 2016. gada 20. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz propionskābes – propionātu (E 280–283) lietošanu tortiļās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D043700/03 - 2016/2588(RPS) – termiņš: 2016. gada 19. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - termiņš: 2016. gada 19. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz konkrētām aromatizējošām vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - termiņš: 2016. gada 20. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika