Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 februarie 2016 - Bruxelles

11. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - termen: 20 mai 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește fibrele de azbest (crisotil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - termen: 17 mai 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - termen: 5 mai 2016)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - termen: 13 mai 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sărurile anorganice de amoniu (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - termen: 17 mai 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- REGULAMENTUL al Comisei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - termen: 17 mai 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea aditivilor alimentari în cazeinații comestibili (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - termen: 20 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamenetul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid propionic - propionați (E 280 – 283) în tortillas (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - termen: 19 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - termen: 19 mai 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - termen: 20 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate