Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 24. februar 2016 - Bruselj

11. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - rok: 20. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede azbestnih vlaken (krizotil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - rok: 17. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Direktive Komisije o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - rok: 5. maj 2016)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - rok: 13. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredbe Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede anorganskih amonijevih soli (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - rok: 17. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - rok: 17. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aditivov za živila v užitnih kazeinatih (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - rok: 20. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe propionske kisline – propionatov (E 280–283) tortiljah (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - rok: 19. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - rok: 19. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - rok: 20. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov