Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - Брюксел

12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на втората месечна сесия през февруари 2016 г. (PE 577.136/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

В съгласие с политическите групи председателят предложи разискването във връзка с изявлението на Комисията относно решението на Комисията, прието във връзка с пакета за европейския семестър - в това число докладите по държави (точка 16 от окончателния проект на дневен ред) да бъде отложено, тъй като Комисията все още не е приела своето решение относно европейския семестър.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност