Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. února 2016 - Brusel

12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého únorového plenárního zasedání (PE 577.136/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byla rozprava o prohlášení Komise o rozhodnutí přijatém Komisí o balíčku týkajícím se evropského semestru včetně zpráv o jednotlivých zemích (bod 16 PDOJ) odložena, jelikož Komise dosud nepřijala rozhodnutí o evropském semestru.

Parlament tento návrh schválil.

Čtvrtek

beze změny

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí