Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

12. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Φεβρουαρίου II 2016 (PE 577.136/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την "Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων ανά χώρα" (σημείο 16 του PDOJ) να αναβληθεί επειδή η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εγκρίνει την απόφασή της για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου