Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel

12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari II 2016 (PE 577.136/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om het debat over de verklaring van de Commissie over het "Door de Commissie vastgesteld besluit inzake het pakket voor het Europees semester, inclusief landenverslagen" (punt 16 PDOJ) uit te stellen aangezien de Commissie haar besluit over het Europees semester nog niet heeft vastgesteld.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid