Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. februára 2016 - Brusel

12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej februárovej plenárnej schôdze 2016 (PE 577.136/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Streda

Po dohode s politickými skupinami predseda navrhol odloženie rozpravy o vyhlásení s názvom „Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa európskeho semestra vrátane správ o jednotlivých krajinách (bod 16 konečného návrhu programu schôdze), pretože Komisia zatiaľ neprijala rozhodnutie o európskom semestri.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Štvrtok

Bez zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia