Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden februari II 2016 (PE 577.136/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Onsdag

I samförstånd med de politiska grupperna föreslog talmannen att debatten om uttalandet av kommissionen om "Kommissionens antagna beslut om paketet om den europeiska planeringsterminen – inbegripet landsrapporter" (punkt 16 i PDOJ) skulle skjutas upp, eftersom kommissionen ännu inte hade antagit sitt beslut om den europeiska planeringsterminen.

Parlamentet godkände detta förslag.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy