Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. februar 2016 - Bruxelles

13. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerard Batten, Ashley Fox for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Corbett, Sylvie Goulard, om fordelingen af blåt kort-spørgsmål, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dominique Martin, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Casa, Marine Le Pen for ENF-Gruppen og Diane Dodds, løsgænger.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Mairead McGuinness, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Diane Dodds, som besvarede det, Herbert Reul, Glenis Willmott, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Zigmantas Balčytis og Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, og Sylvie Guillaume.

Indlæg af Donald Tusk.

Indlæg af Manolis Kefalogiannis.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Elena Valenciano og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki og Paul Brannen.

Indlæg af Krisztina Morvai om afviklingen af catch-the-eye-proceduren (formanden gav præciserende oplysninger).

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand for Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik