Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. veebruar 2016 - Brüssel

13. Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari kohtumise järeldused (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari kohtumise järeldused (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerard Batten, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Corbett, Sylvie Goulard sõna andmise jaotuse kohta sinise kaardi tõstmisel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dominique Martin, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Casa, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Mairead McGuinness, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Diane Dodds, kes vastas sellele, Herbert Reul, Glenis Willmott, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Zigmantas Balčytis ja Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, ja Sylvie Guillaume.

Sõna võttis Donald Tusk.

Sõna võttis Manolis Kefalogiannis.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Elena Valenciano ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki ja Paul Brannen.

Sõna võttis Krisztina Morvai eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetluse kohta (juhataja selgitas).

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika