Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. február 24., Szerda - Brüsszel

13. Az Európai Tanács február 18–19-i ülésének következtetései (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács február 18–19-i ülésének következtetései (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Corbett, Sylvie Goulard, a kékkártyák elosztásával kapcsolatban, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dominique Martin, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Casa, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane Dodds, független.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Mairead McGuinness, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Diane Dodds, aki válaszol arra, Herbert Reul, Glenis Willmott, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Zigmantas Balčytis és Jean Arthuis, Niedermüller Péter, Dubravka Šuica, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, és Sylvie Guillaume.

Felszólal: Donald Tusk.

Felszólal: Manolis Kefalogiannis.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Elena Valenciano és Paulo Rangel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Balczó Zoltán, Sógor Csaba, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki és Paul Brannen.

Felszólal: Morvai Krisztina a „catch the eye” eljárás lebonyolításával kapcsolatban (az elnök pontosításokat tesz).

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat