Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. vasario 24 d. - Briuselis

13. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (vasario 18–19 d.) išvados (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Vadovų Tarybos susitikimo (vasario 18–19 d.) išvados (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gerard Batten), Ashley Fox ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Corbett), Sylvie Goulard dėl mėlynosios kortelės klausimų paskirstymo, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dominique Martin), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Casa), Marine Le Pen ENF frakcijos vardu ir Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mairead McGuinness, (ji pateikė mėlynosios kortelės klausimą Diane Dodds, pastaroji į jį atsakė), Herbert Reul, Glenis Willmott (jis aip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), Enrique Guerrero Salom (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Pavel Telička, Luke Ming Flanagan (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Tannock), Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Max Andersson), Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Josef Weidenholzer, Othmar Karas (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Zigmantas Balčytis ir Jean Arthuis), Péter Niedermüller, Dubravka Šuica (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić) ir Sylvie Guillaume.

Kalbėjo Donald Tusk.

Kalbėjo Manolis Kefalogiannis.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Elena Valenciano ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki ir Paul Brannen.

Kalbėjo Krisztina Morvai dėl „prašau žodžio“ procedūros eigos (pirmininkė tai patikslino).

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika