Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 24. februāris - Brisele

13. Eiropadomes 2016. gada 18. un 19. februāra sanāksmes secinājumi (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2016. gada 18. un 19. februāra sanāksmes secinājumi (2015/3023(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerard Batten, Ashley Fox ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Corbett, Sylvie Goulard par zilo kartīšu izdalīšanu, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dominique Martin, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Casa, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mairead McGuinness, uzdodot zilās kartītes jautājumu Diane Dodds, kas uz to atbildēja, Herbert Reul, Glenis Willmott, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Zigmantas Balčytis un Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, un Sylvie Guillaume.

Uzstājās Donald Tusk.

Uzstājās Manolis Kefalogiannis.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Elena Valenciano un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki un Paul Brannen.

Uzstājās Krisztina Morvai par brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītāja sniedza paskaidrojumus).

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika