Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel

13. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Corbett, Sylvie Goulard, over de verdeling van de "blauwe kaart"-vragen, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dominique Martin, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Casa, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Diane Dodds, die hierop ingaat, Herbert Reul, Glenis Willmott, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Zigmantas Balčytis en Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, en Sylvie Guillaume.

Het woord wordt gevoerd door Donald Tusk.

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Elena Valenciano en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki en Paul Brannen.

Het woord wordt gevoerd door Krisztina Morvai over het verloop van de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid