Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela

13. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerarda Battena, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Corbetta, Sylvie Goulard, w sprawie podziału niebieskich kartek, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dominique Martin, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Casę, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, i Diane Dodds niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mairead McGuinness, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Diane Dodds, która udzieliła odpowiedzi, Herbert Reul, Glenis Willmott, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Enrique Guerrero Salom, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maxa Anderssona, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zigmantasa Balčytisa i Jeana Arthuisa, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, i Sylvie Guillaume.

Głos zabrał Donald Tusk.

Głos zabrał Manolis Kefalogiannis.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Elena Valenciano i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki i Paul Brannen.

Głos zabrała Krisztina Morvai w sprawie przebiegu procedury pytań z sali (przewodnicząca udzieliła szczegółowych informacji).

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności