Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 februarie 2016 - Bruxelles

13. Concluziile reuniunii Consiliului European din 18 și 19 februarie (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 18 și 19 februarie (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gerard Batten, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Corbett, Sylvie Goulard, cu privire la distribuirea cartonașelor albastre, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dominique Martin, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Casa, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Mairead McGuinness, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Diane Dodds, care a răspuns, Herbert Reul, Glenis Willmott, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zigmantas Balčytis și Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić și Sylvie Guillaume.

A intervenit Donald Tusk.

A intervenit Manolis Kefalogiannis.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Elena Valenciano și Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki și Paul Brannen.

A intervenit Krisztina Morvai cu privire la derularea procedurii „catch the eye” (Președinta a făcut precizări).

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate