Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 24. februar 2016 - Bruselj

13. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (18.-19. februar) (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (18.-19. februar) (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten, Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Corbett, Sylvie Goulard o porazdelitvi vprašanj z dvigom modrega kartončka, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dominique Martin, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Casa, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, in Diane Dodds samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Mairead McGuinness, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Diane Dodds, ki je nanj odgovorila, Herbert Reul, Glenis Willmott, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Zigmantas Balčytis in Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, in Sylvie Guillaume.

Govoril je Donald Tusk.

Govoril je Manolis Kefalogiannis.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Elena Valenciano in Paulo Rangel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki in Paul Brannen.

Govorila je Krisztina Morvai o poteku postopka "catch the eye" (predsedujoča je podala pojasnila).

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov