Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2256(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0017/2016

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0060

Zápis
Středa, 24. února 2016 - Brusel

14. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru na rok 2016 (rozprava)
CRE

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 [2015/2330(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 [2015/2256(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Vystoupili: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues a Catherine Stihler, aby uvedly zprávy, a Jean Arthuis (navrhovatel výboru BUDG).

Vystoupili: Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Andrey Kovatchev (navrhovatel výboru ENVI), Iskra Mihaylova (navrhovatelka výboru REGI), Markus Ferber za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg a Ulla Tørnæs.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Sofia Ribeiro a Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić a Dariusz Rosati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka a Tania González Peñas.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro a Catherine Stihler.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 25.2.2016, bod 7.8 zápisu ze dne 25.2.2016 a bod 7.9 zápisu ze dne 25.2.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí