Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2256(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0017/2016

Forhandlinger :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0060

Protokol
Onsdag den 24. februar 2016 - Bruxelles

14. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 - Styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 [2015/2285(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 [2015/2330(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Betænkning om styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 [2015/2256(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Talere: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues og Catherine Stihler, der forelagde betænkningerne, og Jean Arthuis (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Andrey Kovatchev (ordfører for udtalelse fra ENVI), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Markus Ferber for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg og Ulla Tørnæs.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sofia Ribeiro og Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić og Dariusz Rosati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka og Tania González Peñas.

Talere: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro og Catherine Stihler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 25.2.2016, punkt 7.8 i protokollen af 25.2.2016 og punkt 7.9 i protokollen af 25.2.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik