Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2256(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0017/2016

Arutelud :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0060

Protokoll
Kolmapäev, 24. veebruar 2016 - Brüssel

14. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2015/2285(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2015/2330(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Raport ühtse turu juhtimise kohta 2016. aasta Euroopa poolaasta raames [2015/2256(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Sõna võtsid Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues ja Catherine Stihler, kes tutvustasid raporteid, ja Jean Arthuis (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Andrey Kovatchev (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg ja Ulla Tørnæs.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sofia Ribeiro ja Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić ja Dariusz Rosati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka ja Tania González Peñas.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro ja Catherine Stihler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2016 protokollipunkt 7.725.2.2016 protokollipunkt 7.8 ja 25.2.2016 protokollipunkt 7.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika