Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2256(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0017/2016

Keskustelut :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0060

Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2016 - Bryssel

14. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2016 [2015/2285(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2015/2330(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Mietintö sisämarkkinoiden hallinnosta osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 [2015/2256(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Puheenvuorot: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues ja Catherine Stihler, jotka esittelivät mietinnöt, ja Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Andrey Kovatchev (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg ja Ulla Tørnæs.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sofia Ribeiro ja Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić ja Dariusz Rosati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka ja Tania González Peñas.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro ja Catherine Stihler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.7, istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.8 ja istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö