Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2256(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0017/2016

Debatten :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0060

Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel

14. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 (debat)
CRE

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 [2015/2285(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 [2015/2330(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 [2015/2256(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Het woord wordt gevoerd door Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues en Catherine Stihler, om de verslagen toe te lichten, en Jean Arthuis (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg en Ulla Tørnæs.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Nuno Melo te accepteren, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sofia Ribeiro en Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka en Tania González Peñas.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro en Catherine Stihler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 25.2.2016, punt 7.8 van de notulen van 25.2.2016 en punt 7.9 van de notulen van 25.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid