Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2256(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0017/2016

Debaty :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0060

Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela

14. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r.; - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. [2015/2330(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 [2015/2256(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Głos zabrali: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues i Catherine Stihler, w celu przedstawienia sprawozdań, i Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Andrey Kovatchev (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ramona Tremosę i Balcellsa, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg i Ulla Tørnæs.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Ribeiro i Marię João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka i Tania González Peñas.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro i Catherine Stihler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 25.2.2016, pkt 7.8 protokołu z dnia 25.2.2016 i pkt 7.9 protokołu z dnia 25.2.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności